21 de juliol de 2024
ActualitatESO

Construïm càpsules i coets Soyuz!

Els dies 16, 17 i 18 de maig els alumnes de 3r d’ESO han treballat intensament per realitzar dos reptes STEAM: 

El primer ha consistit en dissenyar una càpsula que, llançada des de molta alçada, ha hagut d’aguantar l’impacte del terra.  Una càpsula espacial és un instrument que enviem a l’espai per estudiar el sistema solar. La seva funció és recopilar dades que envien als científics de la Terra.  Els alumnes han treballat en equip per construir-ne una i llançar-la a molta alçada. 

En el segon repte han construït un coet Soyuz amb paracaigudes i aletes estabilitzadores.

Els coets amb llançadores Soyuz s’utilitzen per enlairar moltes naus, com les que porten subministres a l’Estació Espacial Internacional. Els alumnes han intentat construir-ne un i enlairar-lo. Per fer-ho han hagut de tenir en compte molts paràmetres com el pes i el centre de gravetat. Ha costat, però se n’han ensortit! 

Al finalitzar l’activitat s’ha donat reconeixements als grups que han fet un millor treball: el millor disseny, el millor coet, la millor càpsula de reentrada i al coet que ha assolit més alçada.

Aquests tallers s’enmarquen dins les activitats del projecte STEAMCat del Departament d’Educació amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament de les competències transversals relacionades amb els aprenentatges dels àmbits cientificotecnològic  i matemàtic dels nostres alumnes. Amb aquest objectiu durant el curs hem estat realitzant moltes activitats encaminades a millorar les seves competències i habilitats en aquestes matèries, fomentar el seu pensament crític, millorar la percepció que tenen cap a la ciència, les matemàtiques i la tecnologia, i en el cas concret de tercer d’ESO, ajudar-los en la seva orientació acadèmica dels propers cursos.

Aquesta activitat ha estat finançada amb l’ajut PROA+ que prové de la Unió Europea. Podeu veure totes les fotografies aquí.