21 de juliol de 2024

Projectes de Centre

AULES NETES I EDUCADES

Aquest projecte pretén millorar la convivència en el centre tot afavorint la cooperació de l’ alumnat en el manteniment de l’ordre en les aules amb la conseqüent reducció de desperfectes en el material escolar. Es tracta de millorar l’ambient  del  centre a través del manteniment de l’ordre i la netedat a les aules. A més, enguany  els grups partipipants reben una puntuació de més en funció dels hàbits generals del grup. Al final de cada trimestre hi ha un premi (sortida lúdica subvencionada per l’AMPA) per al grup/classe guanyador.

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

El nostre centre dissenya tota un sèrie d’activitats en les que participa l’alumnat de les diverses etapes educatives que oferim a l’institut. Les activitats estan encaminades a educar tot l’alumnat amb l’objectiu d’equiparar les oportunitats entre nois i noies,  respectant-ne  les llibertats fonamentals i el dret a no rebre un tracte discriminatori en cap situació.

MARATÓ

Cada any el nostre institut se solidaritza amb la Marató de TV3 i ens movem per aquesta causa solidària. A més, l’activitat porta el nom de Cursa Solidària Xavier Magraner, en record del nostre company. L’activitat consisteix en un recorregut que va des de l’Institut fins a la Boca de la Mina i que pot realitzar-se com a caminador o com a corredor. En la cursa participa tot l’alumnat, professorat i membres PAS del centre. Cadascú de nosaltres contribueix amb una aportació econòmica voluntària que es dona a la Marató.

REGALA’M UNA POESIA

Aquest projecte consisteix en dues activitats que duem a terme el dia mundial de la poesia. D’una banda, es guarneix la sala de professors/es com si es tractés d’un aperitiu, però en aquest cas els aliments són poemes. Tota la sala s’omple de plats amb un munt de còpies de diversos poemes seleccionats. Tothom pot agafar un poema i emportar-se’l per a un mateix o regalar-lo.

D’altra banda, el professorat de llengua catalana durant unes setmanes porten poemes a les seves classes i els alumnes trien els que volen recitar el dia assenyalat. Un cop triats els poemes, els/les alumnes,  sempre de manera voluntària, visiten les altres classes i reciten els poemes seleccionats.

REVISTA

La revista digital Al lloro! pretén  recollir tots els aspectes  de la vida interna de l’institut , tant els que afecten el professorat i l’alumnat com aquells que poden interessar a les famílies, és a dir, una ullada a la vida interior , però sense oblidar el context de ciutat i país en què vivim. Els protagonistes principals són els/les  alumnes de tots els nivells que s’imparteixen al centre  i els destinataris són tots els membres de la comunitat educativa de l’institut.

SANT JORDI.

Per celebrar aquesta festa tan especial, tos els departaments del centre d’ESO i BATX organitzen una jornada plena de tallers de manualitats i habilitats, activitats esportives i concursos literaris que estenen la passió per la lectura i la cultura entre tot l’alumnat del centre.

CENTRE CERTIFICADOR TIC.

El projecte consisteix en oferir la possibilitat a l’alumnat d’obtenir certificacions oficials: Microsoft (a tot l’alumnat del centre), Oracle, Linux i Cisco

ENGLISH DAY.

Acte solidari protagonitzat per l’alumnat del centre utilitzant l’anglès com a llengua vehicular. Concert amb música i veus en directe!