21 de juliol de 2024

Convalidacions

Per peticions via correu electrònic enviar els formularis a l’adreça de secretaria que trobareu dins la informació de contacte.

ESO I BATXILLERAT

Un cop formalitzada la matrícula, l’alumnat d’ESO i BATX que es trobi cursant simultàniament estudis de música i/o dansa, pot sol·licitar l’exempció d’algunes de les matèries que cursa.

També cal signar, pels menors d’edat, aquesta autorització per sortir del centre a les hores convalidades.