28 de maig de 2024

FP dual

Què és l’FP dual?

És la modalitat de formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva de l’empresa.

Quins són els seus objectius?
 • Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses.
 • Establir una major vinculació i corresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent.
 • Millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.
Antecedents
 • L’Institut Baix Camp és pioner en l’FP dual des de l’any 2015.
 • Actualment és un dels centres del territori que més acords de dual ha signat.

Quins són els seus beneficis?

Per a les empreses
 • Incorporar personal qualificat, format en la cultura i processos de l’empresa.
 • Crear una pedrera d’aprenents.
 • Facilitar el relleu generacional.
 • Contribuir a la política empresarial de responsabilitat social corporativa.
Pels estudiants
 • Millorar el currículum professional.
 • Desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real.
 • Afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat.
 • Rebre formació específica adaptada al lloc de treball.
Pels centres
 • Incrementar i millorar la relació amb el teixit empresarial.
 • Intercanviar i transferir coneixement amb les empreses.
 • Accedir a tecnologia, recursos i instal·lacions empresarials.
 • Esdevenir centre de referència dels sectors professionals del seu àmbit territorial.

Com funciona?

L’empresa i el centre educatiu acorden les tasques que l’aprenent desenvolupa durant l’estada.

L’empresa acull l’aprenent i li assigna un lloc de treball adient.

El seguiment i la valoració de l’aprenent es fa de forma conjunta entre l’empresa i el centre educatiu.

Com acull l’empresa a l’aprenent?

L’empresa acull l’aprenent mitjançant l’estada formativa que es desenvolupa en dues fases.

1a fase (integració)
2a fase (consolidació)

Sistema educatiu

* S’adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Oferta educativa del nostre centre

Administració i gestió

 • CFGM Gestió administrativa
 • CFGM Gestió administrativa, àmbit jurídic (no dual)
 • CFGS Administració i finances
 • CFGS Assistència a la direcció

Comerç i màrqueting

 • CFGM Activitats comercials
 • CFGS Màrqueting i publicitat

Informàtica i comunicacions

 • CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes
 • CFGS Desenvolupament d’aplicacions web
 • CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
 • CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil professional ciberseguretat

Sanitat

 • CFGM Cures auxiliars d’infermeria (no dual)
 • CFGM Farmàcia i parafarmàcia
 • CFGS Higiene bucodental
Pràctiques a l’empresa de matí o tarda?

Opció de matí o tarda:

CFGM Gestió Administrativa *

CFGS Administració i Finances *

Només opció matí:

CFGM Farmàcia i parafarmàcia*

CFGM Activitats comercials

CFGS Assistència a la direcció

CFGS Desenvolupament d’aplicacions web

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

CFGS Administració de sistemes informàtics en la xarxa, perfil professional ciberseguretat

CFGS Màrqueting i publicitat

Només opció tarda:

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes*

CFGS Higiene bucodental

* Possibilitat d’anar 1 o 2 dies a la setmana, matí i tarda (màxim 8h/dia).

Horari de pràctiques a l’empresa?

De dilluns a divendres (amb possibilitat de fer pràctiques els caps de setmana).

FCT

Mesos no lectius, màxim 8h/dia (juny i juliol).

Agost, sense pràctiques

Mesos lectius, màxim 4h/dia

FP dual

Mesos no lectius, màxim 8h/dual (juny, juliol i agost).

Mesos lectius, màxim 5h/dia.

I si només es fa el mòdul d’FCT?

383 hores als cicles d’informàtica

449 hores al cicle d’Higiene bucodental

416 hores a la resta

Contacta’ns

Pots contactar-nos per correu electrònic enviant-ne un a la següent adreça.