19 de juny de 2024

Projectes d’ESO

L’HORT ESCOLAR

Aquest projecte consisteix en la construcció i desenvolupament d’un hort escolar al nostre centre. Aquesta activitat s’ofereix a tot l’alumnat de 1r ESO i integra els següents elements: Anàlisi del material, eines i instruments bàsics per treballar un hort / Anàlisi de l’estat de l’hort / Adobar l’hort i airejar el sòl / Comprar les plantes els bulbs o les llavors / Plantar i sembrar / Dur a terme tasques de manteniment / Collir/ Taller de cuina amb la collita.
A més, des de fa uns anys, la llengua vehicular, no només d’aquesta activitat, sinó de tota la matèria de Ciències Naturals de 1r ESO és la Llengua Anglesa.

INTERCANVI REUS-HAMBURG

El Departament de Castellà organitza un intercanvi duna setmana a la ciutat alemanya dHamburg. Es tracta duna sortida cultural amb l’objectiu de fomentar la competència lingüística i comunicativa amb d’altres estudiants de llengua castellana d’arreu del món. Els alumnes catalans conviuen una setmana amb les famílies alemanyes i a l’inrevés. Fruit daquest intercanvi és l’elaboració d’un seguit dactivitats presencials i no presencials, la confecció dun dossier de treball i duna revista, etc. amb la intenció de fomentar el treball interdisciplinari bilingüe, tant en grup com individualment.

MANGAFANS

Aquest projecte ofereix al nostre alumnat l’aprenentatge de tècniques per a millora les seves habilitats a l’hora de d’elaborar dibuixos de la modalitat “manga”. Els tallers es realitzen dijous i divendres a l’hora del pati a l’aula DI113.

CORAL VIULAVEU

Aquest projecte ofereix al nostre alumnat la pràctica del cant coral a una i dues veus, mixtes amb una variada tipologia de repertori a través d’una activitat extraescolar que permet a l’alumnat endinsar-se en el procés de creació d’un concert i desenvolupar esperit crític en l’escolta i producció musical. Amb més de 35 membres, la coral ViulaVeu en regala moments inoblidables.

INTERCANVI AMB NÎMES

El Seminari de Francès organitza una sortida de 4 dies a les ciutats franceses de Nîmes i Arles amb l’alumnat de 3r ESO, qui té l’oportunitat de conviure durant uns dies a casa de les famílies franceses que els acolleixen. Els alumnes participants, després de realitzar el viatge preparen un dossier que inclourà totes les activitats que s’han fet a França així com la recerca d’informació sobre la ciutat, el transport, l’allotjament, les visites, etc. Unes mesos més tards, són les nostres famílies les que acolleixen l’alumnat francés.

CONTRACTES DIDÀCTICS

Aquest és el quart any que oferim la possibilitat dels contractes d’aprenentatge a l’alumnat ESO. El contracte d’aprenentatge o didàctic és una eina que permet perfilar, mitjançant un aprenentatge supervisat, quines activitats i quins resultats ha d’obtenir un/a alumne/a en un termini de temps concret. Consisteix en un acord que vincula l’ alumne/a, la seva família i el coordinador/a ESO del centre. Aquest últim/a assumeix el compromís d’efectuar un seguiment dels progressos de l’estudiant durant un termini de temps determinat.

MUSICAL 4t ESO

Durant un curs escolar, es treballen tots els aspectes relacionats amb l’elaboració d’una obra de teatre musical. Es tracta d’un crèdit d’una hora setmanal adreçat a alumnes de 4t d’ESO on treballen tots els aspectes relacionats amb l’elaboració d’una obra de teatre música des de tots els punts de vista que una activitat com aquesta comporta: treball de comprensió, expressió, vocalització i dramatització d’un text i treball de cançons i elaboració de coreografies i balls. El resultat de tot plegat s’ha pogut veure durant tres cursos consecutius en una representació en directe al Teatre Bartrina de Reus a final de cada curs. Enguany l’alumnat representarà “Mar i Cel”.

AGENDA ESCOLAR ONLINE

Tots els grups ESO del nostre centre disposen d’un calendari online actualitzat diàriament on poden consultar els deures i les proves que cada grup té.  Cadascun d’aquests calendaris són actualizats diàriament per un alumne/a de cada grup-classe responsable d’afegir tota la informació necessària i es poden consultar des de qualsevol lloc sempre que es disposi de connexió a internet.

TRACTAMENT I GESTIÓ DE LES FONTS.

El departament de Socials ofereix a l’alumnat de 4t ESO un projecte de recerca que els permetrà realitzar activitats que requereixen la lectura, la reflexió i la interpretació de textos, preguntes de desenvolupament, comentaris de text, imatges, gràfics i mapes a més de cercar, analitzar i interpretar críticament informació als nous mitjans de comunicació. Un projecte ideal per aquells que sou apassionats de la història i societat.

CONCURS REPTE EMPRÈN.

Organitzat per CaixaForum, la participación dins aquest projecte implica una preparació prèvia que permet a l’alumnat desenvolupar la seva capacitat emprenedora, millorar la capacitat de treball en equip, buscar solucions als problemes que existeixen, conèixer la idea de negoci, assumir el repte de crear alguna cosa nova i, especialmente, aproximar-se al món empresarial.

EQUIP D’ALUMNES MEDIADORS.

Des el curs 14-15 s’ha implementat un nou projecte de mediació del centre. Entre d’altres aspectes, cal destacar que això ha suposat la creació d’un equip d’alumnes mediadors que ajuden a gestionar incidents entre alumnes del centre emprant el diàleg com a eina fonamental.

SENS FALTA.

Es tracta d’un projecte que té com a objectiu la millora de l’expressió escrita de l’alumnat. Elaboració d’un pla de seguiment individualitzat de correcció ortogràfica a partir de la detecció dels errors que l’alumne/a comet més freqüentment per tal de poder-los solucionar de manera més eficaç.

LATINE LOQUI.

Projecte que neix entre la col·laboració de dos centres ( INS Baix camp i INS Tapiró) per apropar el llatí al seu entorn de comunicació i realitat social als alumnes de 4t ESO, amb la creació d’ activitats interactives ( gravació de vídeos, presentacions, diàlegs, cançons …..) entre alumnes dels dos centres.

CONEIXEM-NOS.

Aquest projecte ofereix la possibilitat a tots els alumnes de poder conèixer els diferents indrets de parla catalana. Preparats per conèixer tots els dialectes de la nostra llengua?

FIT JOVE.

Els alumnes gaudeixen de l’oportunitat de realitzar gratuitament un “tastet” de classes d’exercici físic al Reus Deportiu durant un dia i seguidament, es dona l’opció a inscriure’s per un preu subvencionat i així realitzar l’exercici físic amb altres alumnes de la seva edat al Reus Deportiu durant un màxim de dos anys. Fomentem la vida sana!

CARTELL DE LA MARATÓ.

Cada any, l’alumnat d’ESO participa en l’elaboració del cartell que posteriorment s’envia a La Marató de TV3. Ei, el primer any van quedar com un dels finalistes!

ARCHAESCHOOL FOR THE FUTURE.

Es tracta d’un Erasmus KA2 plus: un projecte europeu que organitzacions de diferents països treballen conjuntament per desenvolupar coneixement, compartir i transferir bones pràctiques educatives i innovar en els camps de l’educació i la formació del professorat i tècnics educatius i, també, formen el jovent en la cooperació internacional i la integració de diferents cultures.
Sis centres educatius de secundària de Catalunya, Itàlia i Grècia, la Universitat Ca Foscari de Venècia, el Col•legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya, el Museu d’Arqueologia de Kalamata (Grècia) i el Centre d’Educació Ambiental de Kalamata participen en un projecte europeu sota les condicions d’Erasmus KA2 plus. Comparteixen metodologies educatives innovadores com el Knowledge Building, el paradigma ICE (Ideas, Connections, Extensions), learning by doing, l’emprenedoria i una projecció de futur.
Dins d’aquest projecte europeu, estem desenvolupant l’aplicació de la teoria del Knowledge Building i els avantatges que se’n poden obtenir amb la relació d’aquesta teoria amb les competències del segle XXI. http://www.telelearning-pds.org/doc_eer/kf_pedago/http://www.knowledge-building.org/
Aquesta connexió entre tantes persones, l’entesa de professionals provinents de disciplines diferents, l’educació superior i la formació permanent es donen la mà per assolir quotes de cultures insospitades. El passat és el present del futur.

PROJECTE KBIP.

Creació d’un museu virtual amb Mèxic. Els alumnes de diferents països treballen conjuntament per desenvolupar coneixement, compartir i transferir bones pràctiques educatives i innovar en els camps de l’educació i la formació del professorat i tècnics educatius i, també, formen el jovent en la cooperació internacional i la integració de diferents cultures.
Conjuntament amb els alumnes de Mèxic, els nostres alumnes de diversitat de 4t ESO D estudiarem diferents obres d’art i crearem un museu virtual en col.laboració. Aquesta activitat utilitzarà la metodologia i les eines informàtiques del KBIP sobre creació de coneixement.
A la vegada que entrarem en el món de l’art, farem una base de dades de peces artístiques emblemàtiques històriques triades pels mateixos alumnes i, a més, establirem uns lligams de relacions personals amb la comunitat educativa mexicana.

MEDUTARRACO.

És un Projecte pilot col·laboratiu, multicompetencial i interdiscipinar de georeferenciació i tecnologia mòbil adreçat a l’alumnat de cicle superior de primària i secundària, perquè els alumnes de les comarques tarragonines coneguin Tarragona i aprenguin a moure’s i descobrir la ciutat. L’activitat, es presenta en forma de joc. Els alumnes participants acompanyats dels seus professors viatgen a la ciutat de Tarragona, organitzats en grups de fins a 5 alumnes i monitoritzats en tot moment per mestres i professors de cada centre.

#PERSONCUBE.

Conèixer la vida i obra de diferents personatges STEAM a través de diferents cubs construïts pels propis alumnes a més d’utilitzar programes i aplicacions d’edició de textos, imatge i audio.

DESENVOLUPAMENT DE LLIGUES ESPORTIVES.

Desenvolupament de lligues esportives de futbol, bàsquet, voleibol i bàdminton a l’hora del pati amb l’objectiu de millorar els resultats en les UD que es treballen aquests esports i, a més, ocupar el temps lliure dels/les nostres alumnes amb la pràctica d’activitat física.

ILEC INS BAIX CAMP.

L’INS Baix Camp té establert com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tot l’alumnat. És per aquest motiu que el centre ha dissenyat un Pla de Lectura propi que potencia la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum amb l’objectiu d’augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector de l’alumnat, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. Tots els alumnes de 1r i 2n d’ESO dediquen mitja hora de l’horari lectiu al plaer de la lectura.