21 de juliol de 2024
ActualitatBAT

Projecte Plàstic pirates – 1 BAT

El passat dilluns dia 7 de novembre, els alumnes de primer de Batxillerat de l’assignatura de “Reptes de biologia i geologia”, van participar en un projecte europeu de ciència ciutadana  liderat a Catalunya per la Universitat de Vic. El projecte consisteix en la recol·lecció de deixalles i mostres de plàstics en diferents rius del continent i en la documentació dels resultats. Principalment, es duu a terme en rius d’Espanya, Alemanya i França. En el nostre cas, es va mostrejar un tram del riu Ebre que passa pel poble de Móra d’Ebre. Per a realitzar el recompte de plàstics, l’alumnat es va dividir en quatre grups que va realitzar tasques diferents: el primer tenia la funció de recollir i comptar plàstics i deixalles de la vora del riu, el segon grup va classificar i pesar les deixalles de la ribera segons la seva tipologia, el tercer recollia i quantificava els microplàstics de l’aigua amb l’ajuda d’una xarxa de mostreig i el quart recopilava l’activitat en un vídeo. Els alumnes van concloure que el tram de riu Ebre analitzat conté força deixalles antropogèniques, i que si volem ajudar a reduir la contaminació, hem d’evitar l’ús del plàstic i de materials no biodegradables. Més fotos