19 de juny de 2024
ActualitatCICLES FORMATIUS

L’Institut Baix Camp es consolida com a centre de referència al territori en FP dual

Actualment és un dels centres del Camp de Tarragona que més acords de dual ha signat, pels beneficis que comporta per a les empreses

Des de l’any 2015, l’Institut Baix Camp és pioner al territori en l’FP dual, la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva de l’empresa. Actualment és un dels centres del Camp de Tarragona que més acords de dual ha signat a causa de la qualitat formativa i dels beneficis que ofereix a les empreses. En aquest sentit, el coordinador  de dual del centre, Òscar Òdena, destaca que “des de l’institut mantenim acords de dual amb empreses de Reus, però també de tota la província de Tarragona.

L’Institut Baix Camp és un dels més grans de Catalunya i l’únic centre públic educatiu de

 Catalunya en aconseguir la certificació EFQM (excel·lència europea) amb una puntuació de 400+, entre altres segells de qualitat: la certificació ISO:9001 d’organització i gestió i l’ISO:14001 de gestió mediambiental.Una prova d’això és que el primer curs 2015-2016, 10 alumnes van acabar l’FP dual; el curs 2017-2018 van ser 31 estudiants; el 2020-2021 ja van ser 47 i la previsió d’aquest curs 2021-2022 és que 72 alumnes completin la dual. 

Premsa: Reus DigitalIndicador d’economia.

Una garantia per a les empreses

Un dels principals beneficis per a les empreses que acullen estudiants d’FP dual de l’Institut Baix Camp és que el seu perfil és el d’un personal qualificat, que es forma en la cultura i processos de l’empresa. A la vegada, a l’empresa li permet crear una pedrera d’aprenents i garantir el seu propi relleu generacional.

Durant l’estada a l’empresa, aquesta i el centre educatiu acorden conjuntament les tasques que l’aprenent desenvoluparà. L’empresa acull l’estudiant i li assigna un lloc de treball adient. El seguiment i la valoració de l’aprenent també es fa de forma conjunta entre l’empresa i l’institut.

Les empreses poden sol·licitar al centre la incorporació d’estudiants per a FP dual en qualsevol moment del curs, si bé la majoria ho fan durant l’hivern o la primavera, prèviament a l’inici de les pràctiques, que acostuma a ser al mes de juny o al juliol. Amb tot, Òscar Òdena recomana a les empreses “contactar amb nosaltres tant aviat com sigui possible per tal de fer una bona previsió que vagi bé tant a l’alumnat com a l’empresa”.

Pràctiques al matí o a la tarda

Un altre dels avantatges que ofereix el centre reusenc és que “Som dels pocs centres que oferim a les empreses la possibilitat de poder acollir les pràctiques en horari de matí. Sabem que a moltes empreses els és més còmode”, assenyala Òscar Òdena, i inclús, depenent del cicle, hi ha opció de tarda. Pel que fa l’horari de les pràctiques, es pot fer de dilluns a divendres, amb la possibilitat de fer-les els caps de setmana.

En el cas de l’FP dual, el període de pràctiques es pot adaptar a les necessitats o característiques de l’empresa: els mesos no lectius, amb un màxim de 8h/dual (juny, juliol i agost) i els mesos lectius, amb un màxim de 5h/dia. Si l’estudiant s’acull al mòdul d’FCT, podrà fer un màxim de 8h/dia els mesos de juny i juliol i 4h/dia els mesos lectius, mentre que a l’agost no farà pràctiques.

Com acull l’empresa a l’aprenent?

L’empresa acull l’aprenent mitjançant l’estada formativa que es desenvolupa en dues fases. En la primera fase, l’estudiant rebrà 100 hores de formació no remunerades al centre de treball. Ja en la segona fase, l’aprenent realitzarà una beca amb salari de 900 hores en aquella empresa.

Si l’aprenent és un estudiant de Grau Mitjà, se li retribuirà el 50% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) de 2020 i se’l donarà d’alta a la Seguretat Social com a becari. Si l’estudiant ha cursat un Grau Superior, la primera meitat de l’estada estarà remunerada amb el 60% de l’SMI i la segona part, amb el 70% de l’SMI. A més, l’empresa rebrà una bonificació del 100% de les quotes de la SS.

Una oferta educativa àmplia per a comerços i empreses

L’Institut Baix Camp ha consolidat la seva oferta educativa per al territori en els cicles: Administració i gestió (Grau Mitjà en Gestió administrativa), Administració i finances, Grau Superior d’Administració i finances i GS d’Assistència a la direcció); Comerç i màrqueting (Grau Mitjà d’activitats comercials i Grau Superior de Màrqueting i publicitat); Informàtica i comunicacions (Grau Mitjà en Sistemes microinformàtics i xarxes, Grau Superior en Desenvolupament d’aplicacions web, GS en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma i GS en Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil de professional en ciberseguretat); Sanitat en Farmàcia i parafarmàcia i Grau Superior en Higiene bucodental).

Finalment, el coordinador d’FP dual, Òscar Òdena, assenyala que l’oferta educativa del centre “abasta a la majoria d’empreses, -siguin petites, mitjanes o grans-, ja que qui més qui menys necessita una persona per a tasques administratives o un departament d’informàtica”.